Pretia Kids

Pro školy a školky

Koncept založený na hře. Při hře se dítě nejsnáze uvolní a dostane se velmi rychle samo k sobě. V tomto stavu se pak mohou dít velmi hluboké léčivé procesy.

Tento koncept vznikl před 12 lety a jak jinak než přes vlastní děti. Koncept se stále rozvíjí a to především díky rodičům a jejich dětem, díky školám a školkám, které mají chuť vytvářet atmosféru harmonie, bezpečí, partnerství a respektu. Je tu pro ty, kteří mají odvahu jít svojí vlastní cestou, bořit staré nefunkční struktury a otevírat se novému… Dnešní svět je plný výzev. Děti jsou doslova bombardovány informacemi. Jejich svět je v mnohém složitější a rychlejší než tomu bylo v minulosti. Nabízí se tedy otázka? Co je pro dnešní děti opravdu důležité? Jaké dovednosti potřebují k tomu, aby mohly rozvíjet svůj potenciál a žít život v radosti? Takové a mnohé další otázky stály za vznikem tohoto konceptu. Našim krédem je jednoduchost, opravdovost, lehkost a HRA jako cesta k spokojenému a naplněnému životu nejen dětí, ale i nás dospělých.

Rozvíjení dnes tak často skloňovaných výrazů jako je soft skills a wellbeing je cílem našeho projektu. Rodiče i školy si již začínají uvědomovat, že úspěch není jen o informacích a vědomostech, tedy o „jedničkách“, ale i o tzv. měkkých dovednostech – soft skills, kterými jsou schopnost pracovat s emocemi, schopnost spolupráce, empatie, kritického myšlení a mnohé další.

Aby se děti mohly tomuto naučit, tak potřebují bezpečný prostor, ve kterém zažívají Wellbeing – stav, ve kterém mohou v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj potenciál a žít s ostatními plnohodnotný naplněný život. A to vše dohromady dětem otevírá možnost být aktivním tvůrcem svého života.

Místo, které dítě utváří, je nejen rodina, ale také škola či jakákoli jiná vzdělávací či výchovná instituce. Proto jsme vytvořili několik úrovní. Pretia kids tedy poskytuje praktickou cestu jak rodinám, tak organizacím, které pracují s dětmi. Součástí kurzu je možnost individuálních konzultací, kde Vás provedeme cestou hledání Vaší vlastní vize např. školy, školky či rodiny a poskytneme Vám pomocnou ruku při uvádění nabytých dovedností v praxi. Náš koncept Vám dá klíč, který zapadne právě do toho Vašeho zámku a dveře se otevřou….

Přesah tohoto konceptu vystihuje „motto“

Mír začíná v našich dětech
Maria Montessori

Momentálně připravujeme kurzy na rok 2023. Pokud máte zájem o individuální konzultace nebo projekt přímo pro vaší školku či školu, ozvěte se nám a domluvíme se osobně.

Aktuálně vypsané kurzy