Kto som? Kto som, keď som sama so sebou? Kto som, keď zahodím všetky masky a predstavy o sebe, vzorce, naučené chovanie, kultúrne, náboženské, rodinné vplyvy? Ročná škola : „Liečivá sila ženy“ je nádherný, dobrodružný koncept vrátenia sa DO SEBA a objavenia nielen blokov, zacyklenia a prekážok, ktoré nám bránia vidieť svoju prapôvodnú podstatu, ale aj cesty k svojej sile, ľahkosti, pochopeniu a prijatiu seba samej v celistvosti a komplexnosti.  Z celého srdca ďakujem celému kruhu a Tebe, Deni, za Vedenie!