S Denisou jsme nejprve řešily moje vztahy, pak jak šel život, i práci. Při konzultacích mi nabízí i jiný úhel pohledu, dokáže se vcítit a také navést na jinou cestu nebo k jinému pohledu na věc. Rozliší, co je důležité a co není. To je pro mne důležité, protože když se něčím zabývám, ztrácím nadhled. Teď se učím, jak zbytečně nepřemýšlet, jak mi v minulosti škodilo, když jsem dedukovala naprosté nesmysly. Učím se, jak víc cítit než myslet, jak se dívat na své okolí, jak být sama sobě přítelkyní.
Konzultace s Denisou jsou pro mne důležité, pomáhají mi a je při nich možné mluvit úplně o všem, nic není tabu. Dalším kladem je to, že všechno, o čem se bavíme, je ze života, prakticky použitelné, nikoliv vyčtené z knížek.