Mohlo by vás zajímat:
 
 
Pracovní rozvoj

Cílem je odhalit ve Vás a rozvinout nové schopnosti a přístupy s tím, že nejenom budete dosahovat lepších výsledků, ale také Vám vše přijde jednodušší a zábavnější. Každý z nás má v sobě mnoho dosud nerozvinutého potenciálu. Pokud budete vědět jak, naučíte se dát prostor a důvěru svému instinktu, budete mnohem spokojenější a více sami sebou.
"Poznat sám sebe" a "být sám sebou" je základem pro poznání jednoduchosti a hry jak v osobním, tak pracovním životě. Více porozumíte svým spolupracovníkům, partnerům i ostatním lidem okolo vás.
Odhaluji osobní bariéry a jejich odstranění tak, aby se přirozenost stala Vaší součástí a aby Vaše tvořivost a práce nabrala ten správný směr.

  • nalezení skrytého potenciálu
  • využití silných stránek
  • uvědomění si své hodnoty, sebevědomí
  • odvaha a riskování ve správný čas
  • umění komunikace a vztahy k ostatním
  • priority, efektivita práce
  • pozitivní energie
  • nalezení té správné profesní cesty
  • řešení konfliktů
  • ...
Váš osobní život i podnikání mohou být takové, jakými je chcete mít.
Budou takové, jakými budete Vy sami.

 
 

"Konzultace s Denisou mi vždy velmi pomohly a urychlily řešení složitých situací. Pomohla mi podívat se na věc z jiného úhlu a správně zvolit další postup. Dokáže instinktivně rychle najít jádro problému. Díky ní jsem se zabýval i tématy pro mne dost těžkými až nepříjemnými, o to víc mně ale potom jejich řešení posunula dopředu. Naučila mně i mnohem otevřenějšímu přístupu při jednání s ostatními.
Její relaxační techniky jsou vždy zaměřené konkrétně pro mou situaci, jsou velmi příjemné, pomáhají získat sílu, poznání a pochopení. Vzhledem k tomu se nedají nahradit všeobecnými známými meditačními technikami a vždy se na ně velmi těším."

Ing. Patrik Velenský, manažer